Acasa » Termeni si conditii

Termeni si conditii

Date identificare:

S.C. CATENA S.R.L., Cod fiscal: RO5885051, J22-1607-1994, Adresa: Bd. C.A. Rosetti nr.1, Iași, 700141. Capital social: 3500 lei. Telefon / Fax : 0232 24 22 11.

Bine ați venit pe www.catenaelectric.ro!  Vă mulțumim că ne vizitați!

Site-ul www.catenaelectric.ro este proprietatea Societății Comerciale S.C. CATENA S.R.L. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor Condiţii de Utilizare precum şi orice modificări site-ului catenaelectric.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Condiţii de utilizare, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

S.C. CATENA S.R.L. vă recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor pentru folosirea în condiții adecvate a site-ului. Vizitarea și/sau comandarea produselor acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos.

Termeni și condiții:

Folosirea site-ului www.catenaelectric.ro presupune acceptarea de către clienţi a tuturor termenilor și condițiilor precum și a dreptului furnizorului de a efectua modificări asupra conținutului site-ului fără vreo înștiințare prealabilă.

DISCOUNT-URILE NU SE CUMULEAZĂ!

Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile produselor fără o înştiinţare anterioară cu excepţia produselor care sunt deja în curs de livrare către client.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. CATENA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează clienții:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date cu caracter personal;
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal sau ştergerea acestora;
 • dreptul la restricţionarea prelucării;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

S.C. CATENA S.R.L. cu sediul în Iași, Bd. C.A. Rosetti nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22-1607-1994, cod fiscal RO5885051, email office@catenaelectric.ro, prelucrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați cu respectarea cerințelor impuse de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm cuprinde, spre exemplu, numele, adresa poștală, data nașterii, genul, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail sau alte informații colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteți de acord cu procesarea lor conform acestei declarații de confidențialitate.

Informațiile despre dumneavoastră pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor din magazinul online după cum urmează:

 • procesarea comenzilor;
 • oferirea de produse și/sau servicii;
 • soluționarea cererilor, întrebărilor și/sau a reclamațiilor făcute către noi;
 • înregistrarea informațiilor despre dumneavoastră în vederea promovării ofertelor speciale, reducerilor și a altor beneficii.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus și nu vor fi făcute publice. Ne obligăm să nu transmitem terților bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri. Datele personale colectate pot fi furnizate firmelor colaboratoare: firma de curierat, procesatorii de plăți, firmele de marketing, Google, Facebook, cu acordul expres al persoanelor vizate.

S.C. CATENA S.R.L. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul catenaelectric.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele sale cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Dacă persoana vizată este un minor cu vârsta sub 16 ani, va furniza un E-mail al părintelui pentru obținerea consimțământului. Părintele va fi informat pe E-mail cu privire la prelucrarea datelor minorului și i se va cere acordul.

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe catenaelectric.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul „Contul meu”. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Catenaelectric.ro nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Persoana vizată are dreptul de a fi uitată (dreptul la ștergerea datelor), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor;
 • persoana vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei;
 • persoana vizată se opune prelucrării;
 • datele au fost prelucrate ilegal;
 • trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului conform legii;
 • au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate (acord al titularului drepturilor părintești).
 • dacă Operatorul a făcut publice datele, ia măsuri rezonabile pentru a informa ceilalți operatori cu privire la ștergerea datelor.
 • dreptul la ștergerea datelor nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Pe perioada restricționării, datele cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate:

 • cu consimțământul persoanei vizate;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Persoana vizată are în orice moment dreptul de a se opune prelucrării sau creării de profiluri având ca motivație situația particulară în care se află, dacă prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, însă datele nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Ca excepții, persoana vizată nu se poate prevala de dreptul la opoziție pentru:

 • motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • cercetare științifică/istorică sau în scopuri statistice, din motive de interes public.

În ceea ce privește dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu character personal care o privesc și pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod current, care poate fi citit automat.

Persoana vizată are dreptul de a transmite aceste date altui operator (interoperabilitate), fără obstacole din partea Operatorului, în următoarele condiții:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea se bazează pe un contract;
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • datele privesc solicitantul (persoana vizată);
 • datele au fost furnizate de persoana vizată.

Persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Nu se aplică atunci când există interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit Operatorul.

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau produce efecte similare, într-o măsură semnificativă.

Excepție face situația în care prelucrarea este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern (se vor lua măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime), inclusiv pentru prevenirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale; este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; prelucrarea are la bază consimțământul explicit.

Accesarea site-ului

S.C. CATENA S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii fără acordul scris al acesteia.

Drepturile de autor (Copyright)

Conținutul acestui website (text, grafică, logo, iconuri, imagini) cade sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul colaboratorilor. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora și sunt reproduse cu acceptul lor!

Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul catenaelectric.ro, sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Pentru orice încălcare a dreptului de autor pe site vă rugăm să ne sesizați la următoarea adresă:

office@catenaelectric.ro.

Pozele au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Nuanțele pot diferi de la monitor la monitor în funcție de tipul și setările fiecăruia. Echipa catenaelectric.ro încearcă să vă prezinte cât mai detaliat și corect produsele și să respecte acuratețea informațiilor. Catenaelectric.ro nu își poate asuma responsabilitatea că toate produsele prezentate se află în stoc.

Comunicarea Electronică

Prin accesarea site-ului catenaelectric.agentiawebmagnat.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate echipei Catena Electric clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părţi (client şi societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la catenaelectric.ro în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. Comunicarea electronică poate fi completată, dupa caz, de cea tradiţională.

Prin finalizarea comenzii utilizatorul este de acord ca documentele ce însoţesc fiecare comandă (factura, certificate de garanţie, desfăşurătorul comenzii şi modul de calcul, etc.) sunt transmise automat şi exclusiv, în momentul expedierii comenzii, pe cale electronică pe adresa de email folosită la crearea contului şi în contul de utilizator al clientului de pe catenaelectric.ro. În cazul în care se doreşte ca documentele să fie trimise şi în colet, se va menţiona acest lucru la secţiunea „Adaugă comentarii” când se plasează comanda.

Ordonanţa nr. 130 din 31 august 2000 se va modifica cu 34/2014 Termenul de retur al unui produs pentru persoane fizice se modifica din 10 zile lucratoare in 14 zile calendaristice.

LISTA tehnicilor de comunicaţie la distanţă conform Anexei din Ordonanţa nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă:

 1. imprimat neadresat;
 2. imprimat adresat;
 3. scrisoare tipizată;
 4. publicitate tipărita cu bon de comandă;
 5. catalog;
 6. telefon cu intervenţie umană;
 7. telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
 8. radio;
 9. videofon (telefon cu imagine);
 10. videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
 11. poştă electronică (e-mail);
 12. telecopiator (fax);
 13. televiziune (teleshopping).

Alte Informatii

Cei care vizitează site-ul www.catenaelectric.ro pot face comentarii sau orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, email-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Responsabilități privind produsele

S.C. CATENA S.R.L. nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. S.C. CATENA S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, produse pentru care S.C. CATENA S.R.L. nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită, nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate; produsele se pot returna fără a invoca un motiv anume, pentru mai multe detalii vizitaţi secţiunea « Informaţii returnare».

De asemenea, S.C. CATENA S.R.L. nu răspunde pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site. Calitatea produselor comercializate prin catenaelectric.ro cade exclusiv în sarcina producătorilor sau după caz a importatorilor.

S.C. CATENA S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricaror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa S.C. CATENA S.R.L. în maximum 10 zile de la recepţionarea produselor.

În cazul în care preţurile sau alte detalii despre produsele comercializate sunt afişate greşit datorită unor erori tehnice de procesare a informaţiilor, catenaelectric.ro îşi rezervă dreptul de a nu onora comenzile pentru produsul(e) respectiv(e) şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea survenită prin orice mijloc de comunicare.

Politica prețurilor și transportul produselor

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte. Toate preţurile includ TVA. Costul final al tranzacției va include valoarea produselor comandate şi valoarea transportului.

Plata se poate face prin oricare din modalitățile de plată acceptate. Ne rezervăm drepul de a schimba preţurile de vânzare ale produselor prezentate, atunci când considerăm necesar.

Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile, deoarece între momentul plasării comenzii şi momentul procesării acesteia, stocul să se modifice. Dacă un produs comandat de dumneavoastră nu mai este pe stoc, vă vom anunţa imediat.

S.C. CATENA S.R.L. va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către S.C. CATENA S.R.L.

Termeni de livrare

Comenzile sunt trimise prin firma de curierat rapid specializat şi ajung la client în aproximativ 24 de ore de la expediere. În condiţii speciale sau în cazuri excepţionale, societatea îşi asumă dreptul de a mări timpul de livrare.

Modalităţi de plată
Plata se poate face prin orice modalitate disponibilă acceptată de catenaelectric.ro.

Promoţii şi concursuri

S.C. CATENA S.R.L. îşi stabilieşte singură regulamentele promoţiilor şi a concursurilor pe care le organizează. Data începerii şi terminării acestor promoţii este specificată pe site. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu.

Taxe suplimentare

Preţul final plătit de client este format din preţul produsului şi eventualele cheltuieli de expediţie şi împachetare care vor fi precizate.

Societatea nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

Pentru orice taxă percepută în plus ne puteţi contacta imediat.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restricționarea prelucrărilor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării și de a solicita ştergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcari a securității datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul;
 • dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail sau prin poştă.

Catenaelectric.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

Echipa CATENA va face tot posibilul ca toate neînțelegerile privind orice tip de dispută între părti să fie rezolvată pe cale amiabilă.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.catenaelectric.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.catenaelectric.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

Conform Regulamentului, „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea.

Regulamentul prevede la articolele 33 și 34 obligativitatea notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal către Autoritatea Națională de Supraveghere precum și direct către persoanele vizate ale căror date au fost compromise în anumite condiții, astfel:

 • Notificarea Autorității se face în cel mult 72 de ore conform Art. 33 și este obligatorie atunci când încălcările prezintă riscul de a pune în pericol drepturile și libertățile persoanelor putând duce la discriminarea, prejudicierea reputației, pierderi financiare, compromiterea confidențialității sau orice alt dezavantaj economic sau social semnificativ.
 • Notificarea trebuie să cuprindă: o descriere a încălcării, inclusiv categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate acolo unde este posibil, categoriile de înregistrări și numărul acestora. La aceasta se adaugă descrierea consecințelor probabile ale încălcării și măsurile luate pentru a remedia situația și a atenua consecințele încălcării.

La acestea se adaugă datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau alt punct de contact pentru mai multe informații.

 • Notificarea persoanei vizate se face conform Art. 34, fiind obligatorie în cazul în care încălcarea prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Informarea va conține descrierea încălcării într-un limbaj simplu precum și informațiile și măsurile de la Art. 33.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. CATENA S.R.L.

În cazul unor eventuale conflicte între S.C. CATENA S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Denunțarea unilaterală

Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul ce rezultă din comandă în cel mult 10 zile de la data acceptării livrării. S.C. CATENA S.R.L. se obligă să ramburseze sumele încasate de la acest consumator în maxim 30 de zile.

Declinarea responsabilităților

Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele livrate putând diferi de imagini în orice mod, în ceea ce privește culoarea, aspectul, textura materialului, etc. Nu suntem răspunzători pentru posibilele diferențe de culoare între cea de pe monitorul dvs. și cea a produsului in sine.

Singura obligatie a S.C. CATENA S.R.L., față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este rambursarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv.

CATENA S.R.L. are dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă, în cazul în care anumite produse nu mai sunt disponibile. Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi inapoi banii plătiți pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediata a sumelor incasate de CATENA S.R.L., dar nu și alte despagubiri.

CATENA S.R.L. nu răspunde de eventualele defecțiuni/deficiențe ale produselor cumpărate prin comanda pe site și nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel; singura sa obligație este de a inapoia banii clientului după returnarea produsului defect.

S.C. CATENA S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site în ceea ce privește prețurile sau alte date/detalii legate de produse, directe sau indirecte.  În cazul in care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, CATENA S.R.L. își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Dispozitii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. O dată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil incheiat.

Pentru o navigare corectă vă sugerăm să folositi Google Chrome.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții,M clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul www.catenaelectric.ro.

Pentru sugestii si reclamatii va rugam sa contactati reprezentantii firmei la adresa de e-mail office@catenaelectric.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPC)