Acasa » Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Date identificare:

S.C. CATENA S.R.L., Cod fiscal: RO5885051, J22-1607-1994, Adresa: Bd. C.A. Rosetti nr.1, Iași, 700141. Capital social: 3500 lei. Telefon / Fax : 0232 24 22 11.

Accesarea catenaelectric.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de S.C. CATENA S.R.L. cu sediul în Iași, Bd. C.A. Rosetti nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22-1607-1994, cod fiscal RO5885051, email contact: office@catenaelectric.ro.

Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile catenaelectric.ro sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de CatenaElectric prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.).

Pe baza consimţământului expres şi neechivoc şi numai în limitele legislaţiei în vigoare, în scopul oferim astfel de informaţii către terţi (ex: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre).

Pe site-ul catenaelectric.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. S.C. CATENA S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către catenaelectric.ro numai în scopul declarat al acestui site.

Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru procesarea comenzilor sau informări despre eventualele promoţii. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

S.C. CATENA S.R.L. garantează securitatea şi confidențialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic; nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de catenaelectric.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare.

De asemenea, S.C. CATENA S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. CatenaElectric certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
  • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul la restricționarea prelucrărilor;
  • dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
  • dreptul de a fi notificat în caz de încălcari a securității datelor;
  • dreptul de a vă retrage consimțământul;
  • dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail sau prin poştă.

Catenaelectric.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.